VỀ ĐẶT HÀNG

Nếu bạn muốn hủy đơn hàng khi tình trạng đơn hàng là “Có thể xuất kho”, thì hãy gọi đến hotline 028.3820.2867.

Trong thứ 2 đến thứ 6 từ 9:00-18:00 và thứ 7 từ 9:00-12:00, nói rõ với CSHK mã đơn hàng của bạn cùng địa chỉ nhận hàng muốn đổi, CSKH sẽ sửa giúp bạn.